In deze disclaimer worden de volgende termen en definities gebruikt
in de site- disclaimer/voorwaarden en de privacy verklaring.

de uitgever

De bevoegde uitgever van de website.
In deze “Tridiam ICT-Services” te Hoogezand.

de beheerder

De bevoegde uitgever van de website.
In deze “Tridiam ICT-Services” te Hoogezand.

de huurder

De opdrachtgever voor het bouwen/beheren van deze website.
In deze “Uw Steigerhout Specialist” te Sappemeer.

de host

De serverbeheerder/eigenaar alwaar de uitgever de website heeft ondergebracht.
In deze een derde partij geselecteerd door de huurder.

de ISP

De internet Service Provider die zorg draagt voor het kunnen gebruiken van het internet door gebruikers vanuit hun huis of kantoor.

U, gebruiker, bezoeker

De, al dan niet vertegenwoordigde, natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

de website, site

Alle webpagina's in het domein “uwsteigerhoutspecialist.nl”.

webpagina

De totale inhoud, al dan niet grafische, weer gegeven op het scherm van de gebruiker in zijn/haar internetbrowser afkomstig van deze website.

domain, domein

De fisieke oorsprong van alle webpagina’s, al dan niet gelinkt, van de website. In deze  “uwsteigerhoutspecialist.nl”.

de inhoud, content

Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, weergegeven op het scherm van de gebruiker danwel, door de gebruiker, gedownload op de computer van de gebruiker.

gebruik(en)

Onder meer het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

schade, risico

Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@uwsteigerhoutspecialist.nl