uwsteigerhoutspecialist.nl - PRIVACY VERKLARING

De website die u bezoekt wordt uitgegeven/beheerd door “Tridiam ICT-Services” te hoogezand
namens “Uw Steigerhout Specialist” te Sappemeer.

De onderstaande Site Voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik, van de gehele site en haar onderdelen, door bezoekers. Deze verklaring vormt 1 (één) geheel met de Site Disclaimer en de Site Voorwaarden, die van toepassing zijn op deze website.
Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.
Toegang tot en gebruik van de site in het domain “uwsteigerhoutspecialist.nl” betekent dat u, als gebruiker, instemt met deze voorwaarden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen.
Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen.
Deze Verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden

De huurder van deze website heeft, richting de uitgever, de volgende privacy verklaring laten vastleggen voor haar gebruikers:

INFORMATIE GEBRUIK
Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina of bij het invulformulier, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens als volgt gebruiken:

1. We kunnen u informatie en/of aanbiedingen toe sturen over onze producten, merken en/of diensten en uw gegevens doorgeven aan of delen met andere afdelingen binnen onze organisatie, die uw gegevens kunnen gebruiken om u informatie te sturen over hun producten, merken en/ of diensten, voor zover deze gelijksoortig zijn aan het product, het merk of de dienst in verband waarmee u uw gegevens aan ons hebt verstrekt.

2. Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens doorgeven aan of delen met afdelingen binnen onze organisatie die andersoortige producten en merken verkopen c.q. diensten verlenen.

3. Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens niet delen of doorgeven aan andere organisatie’s of bedrijven

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

INFORMATIE VERZAMELEN
U hebt wellicht gehoord van "cookies", files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. We kunnen cookies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt.
We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.
Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u onze site bezoekt, bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.

Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft), het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

In geval van toezending van bestanden en/of deelname in een forum door u als gebruiker via de websites uitgegeven door Tridiam ICT-Services, wordt ten allen tijde het IP adres geregistreerd om misbruik tegen te gaan. Deze informatie zal enkel in geval van overtreding van ons regelement en/of voorwaarden aan de daartoe geautoriseerde instanties worden overgedragen.

BEVEILIGING VAN INFORMATIE
We treffen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang, door authorisatie, mogelijk teneinde ongeauthoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

WIJZIGEN VAN DEZE VERKLARING
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

INZAGE RECHT
U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen. Wel dient u in een dergelijk geval van inzage in deze informatie, zich persoonlijk te identificeren via een voor Nederland geldig bevonden identietijdsbewijs.

VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN
Nogmaals, we doen er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@uwsteigerhoutspecialist.nl